Förberedelser för ännu en

annorlunda säsong

Dra nytta av lärdomarna från krisåret 2020

Även nästa år kommer innebära en annorlunda verklighet men vi går in i året med några tydliga fördelar. Bland annat har vi nu nu nästan ett helt år bakom oss med lärdomar från nästan ett helt år av Covid-19 och pandemins påverkan på besöksnäringen.


Dessutom så finns gästernas drivkrafter, behovet av att resa kvar. Att utveckla sig själv genom nya upplevelser eller bara en stark vilja att fly vardagen för en stund. Kanske kommer viljan och behovet av att komma bort vara ännu starkare än tidigare år. I förberedelserna inför 2021 har vi identifierat tre fokusområden att reflektera över baserat på året som gått för att bättre förbereda kommande säsong.

Fördjupad förståelse

för gästen

Genom att reflektera över vilka som kom och inte kom under säsongen 2020 samt fördjupa förståelsen kring varför så går det att förbättra förutsättningarna för kommande år.

gästanpassade produkter och aktiviteter

Nya gäster har andra förväntningar, behov och krav. Finns det aktiviteter som ni ska välja bort. Går det att utveckla nya mer lönsamma upplevelser?

Fortsätt förmedla

Förtroende och trygghet

Gästerna kommer fortsatt ha ett ökat behov av att känna sig säkra och trygga ur ett pandemi perspektiv. Hur kan ni fortsätta utveckla era tjänster och kommunikation inför 2021?

Tre frågor om gästen

Även nästa år kommer innebära en annorlunda verklighet men vi går in i året med några tydliga fördelar. Bland annat har vi nu nu nästan ett helt år bakom oss med lärdomar. Dessa kan hjälpa oss att bättre förstå befintliga och nya gäster.


Vi skulle vilja lyfta tre huvudfrågor att ställa sig om de gäster som kom i år, 2020, för att bättre förstå förutsättningarna inför nästa år.


Vilka gäster var det som inte kom?

Finns det några gästsegment som drastiskt sjönk eller uteblev helt? Vad berodde det på? Utifrån de signaler och tendenser som finns nu inför 2021, kan er verksamhet förvänta sig att dessa gäster kommer tillbaka? Eller ska ni räkna med ännu en säsong utan dessa gäster.


Vilka gäster var det som kom?

Går det att identifiera nya gästsegment? Vart kommer de ifrån, vilka är dem och vad gillar de att göra? Ser ni dessa som en möjlig tillväxt inför kommande år. Finns det tydliga regioner där besökarna kom ifrån. I planeringen inför 2021, ska ni styra om er marknadsföring för att nå fler av dessa gäster?


Varför kom gästerna?

Det är alltid roligt med nya gäster! Det vill man ju ha fler av. Så fundera över varför de kom? Ville de få nya upplevelser, ett avbrott från vardagen? Vilka drivkrafter låg bakom deras besök och hur påverkar det besöket? Går det att få gästerna att stanna längre, besöka fler aktiviteter och aktörer i regionen?

Vidareutveckla era produkter

Nya gäster & nya förutsättningar = nya behov

Har nya gäster hittat till er under året? Har dessa gäster andra intressen, andra behov eller andra förväntningar på de upplevelser och aktiviteter som ni erbjuder? Kan ni justera era befintliga aktiviteter och addera värde.


Gästernas behov att känna sig säkra under sina besök kommer vara fortsatt högt, möjliggör för aktiviteter där gästerna kan boka hela guidningen, caféet, butiken eller muséet för sig själva.


Nya tjänster genom nya samarbeten

Vilka andra aktörer kring er besökte gästerna. Finns det andra aktörer som fått nya gästgrupper och kan ni hitta nya samarbetspartners. Kan ett nytt samarbete innebära att ni kan erbjuda en bättre gästupplevelse eller nya tjänster som får besökarna att stanna längre i just er region.


Låt upplevelsekurvan hjälpa er öka kvaliteten

Använd gästfeedback för att kartlägg upplevelserna. Vilka delar skapar gåshud och vilka delar kan utvecklas? Går er en timmes guidade tur att utveckla till en förmiddag med fler aktiviteter, bättre gästupplevelse och med utökade lokala samarbeten?


Kontakta oss för mer information om hur vi arbetar med kartläggning av upplevelsekurvan för både kvalitetssäkring och produktutveckling inom besöksnäringen.

Fortsätt förmedla trygghet

Gästernas behov av att känna sig trygga kommer fortsätta. Så att arbeta vidare med att förtydliga och påminna om hur er verksamhet blir säker att besöka.

Behåll en positiv tonalitet

Vi är alla trötta på den här pandemin, men kriser skapar också möjligheter. Och kom ihåg att allt blir bättre med en trevlig, positiv ton. Fokusera på att visa på möjligheterna snarare än begräsningarna. Fördelarna med att boka anpassade upplevelser snarare än vilka aktiviteter som måste ställas in. Vi ställer inte in, vi ställer om!

Upprepa, upprepa, upprepa, utan att tjata

Gå igenom både er egen och kollegor i branschens kommunikation under pandemin. Vilka har lyckats med att på ett positivt, tydligt och konkret sätt kommunicera hur man arbetar tryggt och säkert med förstärkta rutiner? Låna deras idéer och anpassa till er egna verksamhet. Våga påminna och repetera vad ni gör för att kunden ska känna sig trygg. Och gör det med en positiv klang för att uppfattas som trovärdig och inte tjatig.


Se över er marknadsföring

Vilka av era tjänster, aktiviteter och produkter upplevs mest säkra? Lyft fram dessa på hemsidor, i er marknadsföring och ge dem bäst utrymme. Se över alla era bilder! Byt ut bilderna med proppfulla simbassänger eller fullsatta konserter med luftiga bilder och trygga avstånd. Gör det tydligt för gästen att tillsammans kan vi vara en del av lönsingen!