Din nya medspelare på den strategiska spelplanen!

Ett välfungerande strategiskt arbeta är avgörande för verksamhetens framtid

Ett strategisk fokus blir en viktig livboj när Både kriser & digitalisering sätter nya förutsättningar.

Styrelsen har en viktig uppgift, att hjälpa företags ledning att hitta rätt väg framåt och skapa tillväxt och ekonomiskt värde – självklart på ett hållbart sätt. i många små och medelstora företag består styrelsen och ledningsgruppen av samma personer och samma kompetens. Ett par externa ögon, en extra spelare, som ser spelplanen från ett annat perspektiv kan både utmana och bidra med nya frågeställningar. Oavsett om ni har ett aktivt styrelsearbete eller letar efter ett strategiskt bollplank så både kan och vill vi vara de som ställer de där obekväma, men nyttiga och framförallt utvecklande frågorna.


Extern styrelseledamot

Hur ser er styrelsesammansättning ut idag? Har ni den kompetens och dynamik som behövs för att utveckla verksamheten framåt?


Hos Konceptoteket finns både strategisk kompetens och personer med erfarenhet av kvalificerat styrelsearbete kopplat till gäst & kundbeteende samt hur den strategiska spelplanen förändrats som ett resultat av digitaliseringen.


Vår styrelsekompetens är certifierad genom Styrelseakademin och har genomgått kursen Rätt fokus i styrelsearbetet. Mer om den kursen hittar du här.

Strategisk bollplank

Är en nya styrelse inte rätt väg för er, men ni vill ändå få nya infallsvinklar och ett bollplank kring verksamhetens strategiska utveckling.


Anlita ett strategiskt bollplank, en resurs som följer er verksamhet, aktuella trender och marknadens förändringar som kan vara den där "go-to-personen" när viktiga strategiska beslut ska tas.


Sätt ett upplägg med löpande avstämningar och utvecklingssamtal med en frekvens som passar era behov om det är månadsvis, kvartalsvis eller en gång i halvåret.