Fyll på kunskapsförråden idag

Med ny kunskap kommer nya ideér och mer hållbar affärsutveckling.

Man kan aldrig få för mycket av kunskap,! Men för att få nytta av all kunskap behövs förståelse för hur man kan använda den. allt för att utveckla verksamheten och gästens upplevelse. Alla våra utbildningsformat är därför interaktiva,. Upplägget utgår från att kunskap och fakta varvas med diskussioner och övningar med fokus på affärsutvecklingen av den egna verksamheten och gästens upplevelse.

Har du hört? Kunskap is the new black

affärsutvecklande workshop

Vill ni produktutveckla era upplevelser, kartlägga kundresan för att skapa mervärde eller ta en ny strategisk riktning för framtiden?


För bästa resultatet så utgår våra workshops från en kombination av aktuella trendrapporter, kunskap och fakta. För att sedan genom ert aktiva deltagande resultera i förbättringsförslag specifikt anpassade för er verksamhet.


Workshop formatet fungerar bra när det är flera olika delar av verksamheten berörs . Men framförallt som arbetsform vid strategiska beslut på ledningsgrupp och/eller styrelsenivå.

kompetenshöjande föreläsningar

Behöver ni kickstart igång säsongen med en fantastisk energiboost? Ska ni satsa mer på internationella gäster? Eller vill ni höja kundnöjdheten ytterligare ett snäpp?


Vi levererar en föreläsning med hög energinivå som både inspirerar och engagerar. Ett uppskattat inslag där både ni och er personal kan fylla på kunskaps-förråden. Föreläsningen kan också fungera som en bra katalysator för nya idéer.


Detta utbildningsformat passar bäst för operativa ämnen, nära personalens vardag. Vi föreläser för grupper från 15 personer och uppåt. Kontakta oss för mer information om teman samt för offert.


effektiva

webbutbildningar

Personalens kunskap och bemötande är avgörande för att era gäster ska bli nöjda. Låt en effektiv webbutbildning bli ert smarta verktyg.


Baserat på er verksamhet, personalens kunskapsbehov och gästernas förväntningar sätter vi samman digitala utbildningsmoduler. Efter varje modul gör personalen göra en kunskapsavstämning innan nästa utbildningssteg.


Modulerna går att bygga på, modifiera och återanvändas i utbildningen av personalen. Ett effektivitet sätt att utbilda både ny säsongs och/eller tillfällig personal samt vidareutveckla befintlig personal.