2021-01-03

SÅ HÄR PÅVERKAS GÄSTERna AV ANDRA UPPLEVELSER!

Allt vi gör, allt vi upplever i våra liv läggs i vår mentala upplevelsebank. Den här upplevelsebanken påverkar i sin tur era gäster både medvetet och omedveten när de upplever och utvärderar kvaliteten i era tjänster.


Vår projektledare Tanja brukar benämna detta som gästens flytande förväntningar. Har du koll på hur gästens flytande förväntningar påverkar just din verksamhet?

2020-12-15

svenska drycker - stärkande på mer än ett sätt

Mat och dryck blir en allt viktigare del av gästens helhetsupplevelse. Att äta, att ta del av denna viktiga del av ett lands kultur är för många en viktig reseanledning och drivkraft. Visit Sweden har därför tagit farm mycket bra material om målgruppen som de kallar måltidsresenären.


I början av december hölls dessutom ett matnyttigt webinar som vi vill tipsa om kring drycker och besöksnäring.

2020-11-03

Gästerna - dra lärdommar från 2020

Även nästa år kommer innebära en annorlunda verklighet men vi går in i året med några tydliga fördelar. Bland annat har vi nu nu nästan ett helt år bakom oss med lärdomar. Dessa kan hjälpa oss att bättre förstå befintliga och nya gäster.


Vi skulle vilja lyfta tre huvudfrågor att ställa sig om de gäster som kom i år, 2020, för att bättre förstå förutsättningarna inför nästa år.


Vilka kom inte, vilka kom och varför kom dem? Och hur kan besöksnäringen dra nytta av detta i planeringen inför 2021?

2020-10-27

Besöksnäringen skapar en välmående landsbygd

Varför är besöksnäringen viktig för landsbygden? Jo, bland annat så skapar besökare ett större underlag för olika typer av serviceverksamheter.


Dessutom är andelen företagare och nyföretagare är högre i utpräglade besöksnäringskommuner än i övriga landsbygdskommuner.


I en aktuell rapport har Jordbruksverkets sammanställt hur det går att utveckla besöksnäringen på landsbygden. Ett underlag som vi tyckte var både läsvärt och matnyttigt.

2020-10-12

Drivkraft - en positiv förändring!

Är du som oss? Du vill något mer med ditt företagande! Du vill ge tillbaka till samhället, arbeta mer hållbart och även inspirera andra att ta efter. Toppen! Då hjälper vi dig gärna både med att komma igång och att komma i mål. Men även att förbättra effekten på vägen.


Vi arbetar efter en fem stegs metodik som Tillväxtverket tagit fram för att mäta och synliggöra nyttan ert företag eller verksamhet gör. Genom att visa på tydlig effekt och sprida ordet om era insatser finns mycket att vinna. Både fler samarbetspartners, ett trovärdiga varumärke men även möjlighet att söka stöd och ekonomisk support framåt för att kunna bidra ännu mer.

2020-10-02

INNOVATIVA LÖSNINGAR

SKAPAR FRAMTIDENS FYSISKA MÖTESPLATS

Handels- och besöksnäringen är tätt sammankopplade och branscherna är var för sig men framförallt tillsammans en viktig del av vår ekonomi och vårt samhället . Samtidigt har näringarna dessutom flera gemensamma utmaningar och möjligheter.


Handelsrådet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond har sedan en tid tillbaka beviljat stöd för forskning kring samverkan mellan branscherna och nyligen publicerades en rapport i ämnet.


Vi på Konceptoteket tyckte att rapporten innehöll mycket intressant läsning och vill gärna tipsa om den.

2020-09-14

stor satsning på svemester säsongen 2021

Insatserna för att stötta och återstarta svensk besöksnäring fortsätter. Regeringen ger Visit Sweden ett utökat uppdrag och 20 miljoner för att få fler svenskar att upptäcka vårt fantastiska land.


Behöver du hjälp att förbereda dig och din verksamhet inför svemester säsongen 2021? Projektledning, utbildning, inspirationsboost eller ett strategiska bollplank. Vi finns här för er!

2020-09-07

sverige en populär naturdestination

Internationella gäster rankar Sverige högt när det kommer till hållbara naturupplevelser. Sverige hamnade, i en färsk undersökning, på andra plats bara slaget av vårt kära grannland Norge.


Hållbarhetsaspekten i naturupplevelsen är viktigt för gästerna och påverkar deras val av resa. Hur gör ni för att på ett enkelt och tydligt sätt kommunicera ert hållbarhetsarbete?

2020-08-31

utveckling i kristider - kostnadsfri coachning

Men juni, juli och augusti är över efter en säsong som varit utmanande på sätt ingen kunnat förespå.


Vi på Konceptoteket tror på en mer hållbar och lönsam besöksnäring. Vi vill hjälpa till på det sätt vi kan.


Så just nu erbjuder vi en kostnadsfri digital coachning för företag som är i behov av att produktutveckla sina aktiviteter.

2020-08-18

Konceptoteket + linkedin

= Sant

Vi vill hitta fler sätt att inspirera, bidra med kunskap och dela olika insikter för att skapa en mer hållbar och lönsam besöksnäring.


Därför så finns vi även på LinkedIn där vi framöver kommer dela med oss av tips & trix, kunskap, nyheter och annan matnyttig information från branschen.


Vi syns på LinkedIn!