Med förståelse för era Gäster

målgruppsanalys

För vem finns ni? Var finns dem och framförallt vilka förväntningar och behov måste ni möta för att göra dem nöjda. Framförallt riktar ni er till rätt målgrupp? Utifrån er befintliga verksamhet, er målbild om framtiden tittar vi på nuvarande men även potentiella besökargrupper för att få fler gäster till er.

Personen bakom gästen

Förståelsen för gästen är A och O för en lyckad upplevelse. Ett enkelt verktyg för detta är att arbeta med personas, fiktiva personer som representerar målgruppen. Så hela organisationen från receptionisten , marknadsansvarig, vaktmästaren och ekonomiavdelningen alla vet vilka vi finns där för.

Kartläggning av kundresan

När, hur, och var letar besökaren information innan de väljer boende, upplevelse eller besöksmål? Genom att kartlägga kundresan och vilka kanaler kunderna använder kan vi sedan identifiera hur och var ni kan förbättra er kommunikation och marknadsföring.

Upplevelser med mervärde

Genom att först förstå era gäster och besökare kan vi också förstå deras förväntningar på ert erbjudande, era produkter & tjänster. Genom att arbeta med upplevelsekurvor kan vi sedan förbättra befintliga aktiviteter och även ta fram nya tjänster för er att sälja.

Hållbara koncept

Allt ni gör säger något om ert varumärke. Hur kan ni bygga ett koncept som både förmedlar och förstärker vilka ni vill vara. Utifrån målgruppen analyserar vi och förbättra befintliga koncept . Men vi kan också hjälpa er att bygga ert koncept från grunden. Framtidens gäster förväntar sig hållbara koncept, kan ni leverera det?

Attraktiva destinationer

Hur skapar man en plats som både lockar besökare och som genererar lokala inkomster. Det är ett komplext arbete med flera steg. Från analys av nuläge och inventering av mervärden till ett förankrat och genomförbart nyläge. Något som är attraktivt för besökarna samt tydligt och enkelt att samlas kring för alla bidragande aktörer.