mer än bara en djurpark

Med tydlig destinationsutveckling lockar ni gästerna och höjer den lokala stoltheten.

attraktiva destinationer

En stad, en plats har, också ha ett varumärke. En röd tråd, värdeord eller ett tema som bygger förväntningar och intresse. Genom samverkan och gemensamma krafter går det att skapa lönsamma, attraktiva och hållbara destinationer.


Hur skapar man en plats som både lockar besökare och som genererar lokala inkomster. Det är ett komplext arbete med flera steg. Från analys av nuläge och inventering av mervärden till ett förankrat och genomförbart nyläge. Något som är attraktivt för besökarna samt tydligt och enkelt att samlas kring för alla bidragande aktörer.


Vi kan bidra hela vägen. Från analys till att få saker att hända. Allt från inspiration och idégenerering till projektförslag och operativ projektledning. Vår kunskap och erfarenhet kan ni ta tillvara på i utbildning och workshops form som strategiskt bollplank eller som operativ projektledare.