Koncept som förmedlar era kärnvärden

Allt ni gör säger något om ert varumärke,

även det ni inte gör.

Vilka vill ni vara? Hur vill nu uppfattas? Framför allt hur påverkar det ert koncept. Hur kan ni bygga ett koncept som både förmedlar och förstärker vilka ni är, ert varumärkeslöfte. Vilket tema vill ni bygga upp er verksamhet kring och hur synliggör ni det, både i den fysiska och digitala miljön?


Utifrån målgruppen uppfattning om er analyserar vi och förbättra befintligt koncept. Men vi kan också hjälpa er att bygga ert koncept från grunden. Ett hållbart koncept, ett som fungerar över tid. Men även ett koncept möter den framtida kundens förväntningar kring ansvar för miljö och samhälle.


Vi stöttar och tar fram förslag på den fysiska miljön från receptionsdisk och serviceytor till personalens klädsel och bemötande. Förslag på produkter, tjänster och upplevelser som förstärker konceptet och vice versa. Men helheten slutar inte där. Den ni är och vill vara måste synas i alla touchpoints där ni möter gästen. Konceptet måste synas i all er marknadsföring, era sociala medier och den digitala kommunikationen.

Hur förstärker era tjänster, produkter och upplevelser ert koncept & varumärke?