Kundresor med mervärde

Kartlägga gästens kundresa för att generera ett större mervärde för gäst & verksamhet.

Kartlägging av kundresan

Digitaliseringen påverkar hur vi alla människor beter oss när vi söker information och hur vi agerar när vill boka boende eller en guidad tur.

Utifrån befintlig eller potentiella målgrupper kan vi hjälpa er att kartlägg kundresan, hur gästen agerar både digitalt och fysisk.

Utifrån mappningen av gästens beteende går det att identifierar vi var, när och hur ni kan förbättra kundupplevelsen innan, under och efter ett besök hos er.

80% av alla resebokningar börjar digitalt!

Före besöket

Nära, kära och sociala medier är de största inspirationskällorna när någon ska boka en semester. Vilka kanaler använder era gäster när de vill inspireras eller samlar information om kommande aktivitet. Vilka krav och förväntningar ställer det på ert innehåll och hur kan ni förbättra er kommunikation för att få fler bokningar och besökare.

Under besöket

Att dela sin upplevelse med andra, på sociala medier är ett sätt för gästen att visa vem de är. Ju mer unik upplevelsen är desto större sannolikhet är spridningen.

Genom att kartlägga kundresan går det att identifiera när och hur gästerna är mest benägna att dela med sig av sin upplevelse. På så sätt kan ni öka er synlighet genom gästernas egna kanaler.

Efter besöket

En riktigt bra gästrelation tar inte slut bara för att gästen åker hem. Ett riktigt bra omdöme efter aktiviteten kan bli till en guldgruva. Vilka lämnar omdömen och varför? Genom att förstå det kan vi också få fler att sprida ett positivt ord. Dessutom, att hålla en bra relation efter upplevelsen ökar också sannolikheten för återbesök och ökad lojalitet.

Kundresan ser olika ut för olika gäster och målgrupper, bli ännu mer träffsäker i ert erbjudande genom att ta fram en analys av målgruppen.