Lär känna dina gäster

Förståelsen för gästen är grundreceptet för en lyckad upplevelse.

målgruppsanalys

Att erbjuda allt till alla är sällan ett vinnande koncept.

Riktar ni er till rätt målgrupp? Genom att identifiera vem och vilka er som är er målgrupp går det bland annat enklare att spetsa till marknadsföringen. Med bättre förståelse går det att skapa mer relevanta upplevelser och ta fram koncept som ökar kundnöjdheten.

Utifrån er befintliga verksamhet, er framtid vision och mål tar vi tillsammans fram en målgruppsanalys. Då med fokus på drivkrafter, förväntningar, behov och eventuella köphinder snarare än geografiska och demografiska faktorer.

Personas

Samsyn genom hela verksamheten kring vad vi gör och varför vi gör det är avgörande för att optimera gästens upplevelse. För de som möter gästen varje dag kan det vara enkelt att visualisera vem hen är och vad hen vill. Men det är kanske inte lika enkelt för ekonmiansvariga eller vaktmästaren. För att underlätta samsynen kring vem gästen är går det att ta fram personas, fiktiva karaktärer. Målgruppen blir nu Lisa som vill återupptäcka Sverige med sina barn och skapa minnen tillsammans. Med en personas blir det enklare att förstå vem man pratar med och hur man behöver prata för att nå fram på rätt sätt.

När du vet vem kunden är, vilka drivkrafter och behov hen har kan du enkelt Fördjupa förståelsen ytterliggare genom att kartlägga gästen kundresa.