Upplevelser som engagerar

Det är ögonblicken gästen minns som räknas.

Upplevelser som engagerar

Det är dagarna, stunderna och ögonblicken som vi minns som räknas. De stunderna som engagerade oss. De ögonblick som fick oss att skratta, få gåshud, när det kittlade till i magen eller när vi upptäckte något oväntat. Det är den känslan vi vill att våra gäster ska få med sig hem. Någon att minnas, något att dela med sig och prata om. Något att vilja komma tillbaka till och uppleva igen. Det är då vi har designat upplevelser som blir lönsamma för er verksamhet.

Upplevelsekurvan ett verktyg för produktutveckling

Upplevelsekurvan är en metod som ger en bättre översikt av besökarens upplevelsen. Upplevelsekurvor är enkla att arbeta med både i löpande kvalitetsförbättring och för produktinnovation. Tillsammans skapar vi produkter som genererar mervärde, både för besökarna och för er verksamhet.

Genom att först förstå era gäster och besökare kan vi också förstå deras förväntningar på ert erbjudande, era produkter & tjänster. Genom att arbeta med upplevelsekurvor som innovations och utvecklingsverktyg kan vi sedan förbättra befintliga aktiviteter och även ta fram nya tjänster för er att sälja.


Att ta fram upplevelsekurvor över era aktiviteter och tjänster fyller även en annan kvalitetssäkrande funktion. Genom att tydligt synliggöra upplevelsens alla steg och hur kundens interaktionsnivå kan verktyget att använda för internutbildning av ny personal eller som upplärningsmaterial när nya aktiviteter och tjänster ska lanseras.

En förutsättning för att skapa lönsamma och hållbara upplevelser är en god förståelse för gästen.

Vi kan hjälpa er med både målgruppsanalys och framtagning av personas.